Zabezpieczenie środowiska przed niepożądanymi przeciekami do środowiska realizowane poprzez uszczelnienie obiektów w systemie jedno- lub dwuwarstwowym geomembranami HDPE

Najbardziej rozpowszechnionym system pozwalającym na ochronę środowiska przed niepożądanymi przeciekami do gruntu, ujęć wody, jezior i rzek jest uszczelnianie obiektów stanowiących zagrożenie dla srodowiska geomembranami HDPE i VFPE (LLDPE). W zależności od stopnia zagrożenia stosowane są systemy z pojedynczym lub podwójnym uszczelnieniem.  Kontrola oddziaływania obiektu na środowisko realizowana jest poprzez siatkę piezometrów. Standardem są otworów piezometryczne  na ciekach wodnych poza obiektem, które poprzez badania pobieranych z nich próbek są źródłem informacji o stanie czystości podłoża pod uszczelnionym obiektem. Wadą takiego rozwiązania jest fakt, iż o ewentualnym skażeniu środowiska wokół obiektu dowiadujemy się po fakcie i niewiele możemy zrobić, by stan ten wyeliminować. Jedynym zdroworozsądkowym rozwiązaniem jest wówczas monitorowanie stanu zanieczyszczenia i we właściwym momencie podjęcie decyzji o kontynuacji eksploatacji lub zamknięciu obiektu. Takich problemów możemy uniknąć tylko w przypadku, gdy obiekt jest odpowiednio zlokalizowany, tzn. posadowiony jest na stabilnym gruncie, podłoże stanowi kilkumetrowa warstwa gliny, a staranność wykonania systemu uszczelnienia jest bardzo wysoka i odpowiednio udokumentowana na etapie realizacji. W przypadku braku mineralnego podłoża gliniastego można zainstalować bentomaty.