Zabezpieczenie gruntów, wód podziemnych i ujęć wody pitnej przed zanieczyszczeniem z wykorzystaniem sensorowego monitoringu o nazwie DDS® LMS i DDS®RMS .

Lokalizacje obiektów szczególnie niebezpiecznych, a uszczelnianych geomembranami wymagają dodatkowego systemu, który umożliwi wskazanie miejsc przedostawania się szkodliwych odcieków do gruntu. Systemem takim jest system DDS® LMS (monitoring z badaniami okresowymi, w zależności od zaleceń lokalnych władz ochrony środowiska) lub w przypadkach szczególnych (najbardziej niebezpiecznych obiektach) system ciągłego (7/24h) pomiaru stanu uszczelnienia obiektu, zwany DDS ®RMS.
Systemy te oprócz informacji o stanie uszczelnienia w trakcie eksploatacji obiektu wskazują miejsce powstania nieszczelności mogącej powstać w wyniku działania osób trzecich, gryzoni oraz tytułu wadliwego wykonawstwa obiektu. Oba
systemy w połączeniu z monitoringiem piezometrycznym umożliwiają ocenę skażenia środowiska i naprawę uszczelnienia w miejscu powstania nieszczelności, która może być wykonana w okresie remontowym. Systemy doskonale współdziałają w układzie podwójnego uszczelnienia obiektu, ze względu na fakt ich instalacji pod uszczelnieniem wtórnym.