REALIZACJE
REALIZACJE
REALIZACJE

Budowa i rewitalizacja zbiorników na gnojowicę

Projekt:Budowa zbiornika na gnojowicę
(uszczelnienie  + przykrycie)
Miejscowość:Jarosławsko
Materiały:Geowłóknina P70, HDPE 1,5mm, VFPE 1,0mm
Powierzchnia:4500 m²
Rok:2019
Projekt:Budowa zbiornika na gnojowicę
(uszczelnienie  + przykrycie)
Miejscowość:Jarosławsko
Materiały:Geowłóknina P70, HDPE 1,5mm, VFPE 1,0mm
Powierzchnia:4600 m²
Rok:2020


Projekt:Budowa zbiornika na gnojowicę
(uszczelnienie dwuwarstwowe   + przykrycie)
Miejscowość:Janowiec Wielkopolski
Materiały:HDPE 1,5mm, HDPE 1,0mm, VFPE 1,0mm, Hypernet 42
Powierzchnia:5000 m²
Rok:2018
Projekt:Rewitalizacja zbiornika na gnojowicę
Miejscowość:Żabin
Materiały:System DDS®LMS, HDPE 1,5mm, Geowłóknina P70
Powierzchnia:6000 m²
Rok:2019
Projekt:Rewitalizacja zbiornika na gnojowicę
(uszczelnienie   + przykrycie)
Miejscowość:Miętno
Materiały:HDPE 1,5mm, HDPE 1,0mm, VFPE 1,0mm, Hypernet 42, Geowłóknina 410gr
Powierzchnia:5000 m²
Rok:2018
Projekt:Rewitalizacja zbiornika nr. 1 na gnojowicę
Miejscowość:Mikelani (Łotwa)
Materiały:Geowłóknina 400, HDPE 1,5mm
Powierzchnia:5000 m²
Rok:2018
Projekt:Budowa dwóch zbiorników na gnojowicę
(uszczelnienie dwuwarstwowe  + przykrycie)
Miejscowość:Bara
Materiały:Geosiatka, HDPE 1,0mm; HDPE 1,5mm; VFPE 1,0mm
Powierzchnia:2 x 16500 m²
Rok:2014
Projekt:Budowa dwóch zbiorników na gnojowicę
(uszczelnienie dwuwarstwowe  + przykrycie)
Miejscowość:Wiesiółka
Materiały:Geosiatka, HDPE 1,0mm; HDPE 1,5mm; VFPE 1,0mm
Powierzchnia:2 x 5500 m²
Rok:2016
Projekt:Budowa czterech zbiorników na gnojowicę
(uszczelnienie dwuwarstwowe  + przykrycie)
Miejscowość:Przybkowo
Materiały:Geosiatka; HDPE 1,0mm; HDPE 1,5 mm; VFPE 1,0mm
Powierzchnia:4 x 18975 m²
Rok:2014/2015
Projekt:Budowa zbiornika na gnojowicę
(uszczelnienie dwuwarstwowe  + przykrycie)
Miejscowość:Nowogród Wielki (Rosja)
Materiały:Geowłóknina 400, HDPE 1,5mm, VFPE 1,0mm
Powierzchnia:40000 m²
Rok:2008
Projekt: Rewitalizacja dwukomorowego zbiornika na gnojownicę (uszczelnienie dwuwarstwowe  + system DDS)
Miejscowość: Żeńsko
Materiały: Geowłóknina P70, HDPE 2mm, HDSF 2,0mm
Powierzchnia: 4000 m²
Rok: 2020

Przykrycie zbiorników na gnojowicę

Projekt:Przykrycie zbiornika na gnojowicę
Miejscowość:Wiesiółka
Materiał:VF 1,0mm
Powierzchnia:2100m²
Rok:2019
Projekt:Przykrycie zbiornika na gnojowicę
Miejscowość:Miętno
Materiał:VFPE 1,0mm
Powierzchnia:5500m²
Rok:2019
Projekt: Przykrycie zbiornika na gnojowicę – zbiornik nr 1
Miejscowość: Kujanki
Materiał: VFPE 1,0mm
Powierzchnia: 1400m²
Rok: 2019
Projekt:Przykrycie zbiornika na gnojowicę – zbiornik nr 2
Miejscowość:Kujanki
Materiał:VFPE 1,0mm
Powierzchnia:11000m²
Rok:2013

Uszczelnianie zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych

Projekt:Zbiorniki sedymentacyjne
Miejscowość:
Żelewo
Materiał:HDPE 1,0mm
Powierzchnia:2000 m²
Rok:2020
Projekt:Zbiornik przeciwpożarowy
Miejscowość:Żeńsko
Materiał:HDPE 1,5mm, Geowłóknina 410 gr
Powierzchnia:350m²
Rok:2019
Projekt:Zbiornik przeciwpożarowy
Miejscowość:Mikelani (Łotwa)
Materiał:HDPE 1,5mm
Powierzchnia:650m²
Rok:2018
Projekt:Zbiornik przeciwpożarowy
Miejscowość:Czechy
Materiał:HDPE 1,5mm, Geowłóknina 410gr
Powierzchnia:350m2
Rok:2019
Projekt: Uszczelnienie zbiornika przeciwpożarowego
Miejscowość: Mościce
Materiał: HDPE 1,5mm
Powierzchnia: 800 m2
Rok: 2008

SYSTEMY DDS

Projekt:Sensorowy monitoring zbiornika magazynowego gnojowicy
Miejscowość:Żabin
System:Sprawdzenie powierzchni: DDS® MIT (5000m2)
Instalacja systemu:DDS® LMS (7000m2)
Rok:2019

DDS® MIT

DDS® LMS