OFERTA
OFERTA
OFERTA

TECHNOLOGIE

USZCZELNIANIE ZBIORNIKÓW I INNYCH OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Obecnie geosyntetyki znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki, tj. przemyśle, rolnictwie i ochronie środowiska. Działania związane z ich instalacją prowadzą do jednego celu, którym jest zapobieganie i minimalizowanie ujemnego oddziaływania nowo budowanych lub istniejących obiektów na otaczającą nas przyrodę i ludzi. Oferujemy w tym zakresie i ich instalację na obiektach typu:

  • zbiorniki małej retencji (ziemne i betonowe)
  • zbiorniki na gnojowicę (uszczelnienie wraz z przykryciem powstrzymującym rozprzestrzenianie się gazów i odorów)
  • wysypiska komunalne i przemysłowe
  • tace zlewne przy zbiornikach magazynowych paliw
  • podtorza kolejowe w punktach przeładunku paliw

PRZYKRYWANIE ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH NA GNOJOWICĘ

Ochrona środowiska i życia na naszej ziemi zmusza do podjęcia radykalnych działań w kierunku ograniczenia emisji gazów i odorów powstających w procesach produkcyjnych, jak i w trakcie magazynowania odpadów powstających w tych procesach. Rozwiązaniem ograniczającym te negatywne oddziaływanie jest przykrywanie zbiorników magazynowych. Przykrycia zbiorników wykonujemy zarówno na obiektach nowo budowanych, jak i zbiornikach istniejących. W przypadku obiektu nowo budowanego przykrycie jest dopasowane do obiektu, tj. jego wielkości, kształtu. Obiekty istniejące wymagają nieco innego podejścia ze względu na znajdujące się w nim odpady poprodukcyjne. Nie mniej jednak w efekcie uzyskujemy zakładany efekt. Nasze doświadczenie pozwala na wykonanie dowolnej wielkości przykrycia na obiektach nowo budowanych. W przypadku obiektów istniejących największa przykrywana powierzchnia wynosiła 12 000 m2.

MONITORING SZCZELNOŚCI OBIEKTÓW

Monitoring szczelności obiektów z zainstalowaną geomembraną lub całym systemem geosyntetyków realizowany jest zazwyczaj za pomocą piezometrów. Problemem tego rozwiązania jest to,  że informacje otrzymywane w wyniku pomiarów informują nas o zaistniałym rozszczelnieniu,  a nie o miejscu jego powstania, czy też o jego  wielkości.

Narzędziem wspomagającym piezometry jest sensorowy system monitoringu o nazwie DDS® ( ang. Damage Detection System). System wykorzystujący sieć sensorów rozlokowanych pod geomembraną, pozwalający na lokalizację najmniejszych perforacji o wielkości nawet 1-2mm, praktycznie niewidocznych na materiale, a mogących powstać w trakcie instalacji geomembran. Dokładność lokalizacji i możliwość naprawy takich miejsc, pozwala użytkującym tego typu niebezpieczne dla środowiska obiekty na spokojny sen.