Ochrona okolic ferm i wysypisk przed odorami poprzez szczelne lub półszczelne zakrycie obiektów geomembranami o wysokiej elastyczności.

Produkcja trzody chlewnej powoduje, że w procesie produkcyjnym powstaje ogromna ilość odpadów poprodukcyjnych (odchody zwierzęce, popłuczyny z procesów mycia posadzek, itp.) Powstające w wyniku fermentacji odpadów odory stanowią poważną uciążliwość i zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Eliminacja amoniaku, merkaptanów i siarkowodoru to główny problem, z którym musi zmierzyć się każdy hodowca. Ograniczenie powstawania tych niekorzystnych zjawisk może być dokonane poprzez zakrycie ich materiałem wysoce elastycznym, takim jak geomembrana VF (ang. Very Flexible – LLDPE). Obiekty mogą być zakrywane tym materiałem w fazie budowy, jak i trakcie użytkowania. Zazwyczaj powłoka przykrywająca obiekt wyposażona jest w kominki odgazowujące odprowadzające nadmiar gazu spod przykrycia do atmosfery i/lub pochodni, takich jakie stosuje się przy biogazowniach.