GEOSYNTETYKI
GEOSYNTETYKI
GEOSYNTETYKI

GEOMEMBRANY HDPE i VFPE

Geomembrany są obecnie najbardziej rozpowszechnionym materiałem uszczelnieniowym przeznaczonym do wykonania izolacji obiektów komunalnych, przemysłowych i hydrotechnicznych. Dzięki swej wspaniałej odporności na wszelkie substancje chemiczne i ich roztwory, znajdują zastosowanie w przemyśle i rozwiązaniach związanych z ochroną środowiska. W swych projektach i pracach stosujemy geomembrany firmy SOLMAX/GSE. W zależności od potrzeb dysponujemy materiałami gładkimi, jedno-, dwustronnie teksturowanymi wyprodukowanymi z polietylenu o wysokiej lub niskiej gęstości. Oferowane materiały posiadają znak, jakości CE (zgodnie ze standardem Unii Europejskiej), a zarządzanie produkcją i kontrolą jakości odbywa się w oparciu o standard ISO 9001.

GEOWŁÓKNINY

W ramach ścisłej współpracy z firmą SOLMAX  oferujemy geowłókniny firmy POLYFELT, światowego lidera w produkcji tego typu materiałów. Głównym celem stosowania geowłóknin w naszej działalności jest ochrona instalowanych geomembran przed przebiciem. Dobór właściwego materiału stanowi o sukcesie całości rozwiązania mogącego mieć istotny wpływ na naturalne środowisko. Oferowane materiały posiadają znak, jakości CE (zgodnie ze standardem Unii Europejskiej).

GEOSIATKI HDPE

Systemy wielowarstwowego uszczelnienia powszechnie stosowane w budowach lagun osadczych na gnojowicę wymagają dobrych rozwiązań pozwalających na szybkie odprowadzenie odcieków w przypadku ich uszkodzenia. Zazwyczaj do uszkodzeń dochodzi w uszczelnieniu zasadniczym zbiorników (tj. uszczelnienia pierwotnego wykonanego z geomembrany, na której spoczywa gromadzony odpad). Mogąca powstać perforacja lub uszkodzenie powłoki zasadniczej zbiornika może powodować przepływ magazynowanej cieczy/odcieków pod uszczelnienie. W przypadku wykonania tego typu obiektów z drenażem rurowym o fakcie tym możemy dowiedzieć się o wiele miesięcy później, niż fakt ten miał miejsce. Drenaż powierzchniowy z wykorzystaniem geosiatek drenarskich informuje nas niemalże natychmiast o zaistniałym problemie. Odciek spływa po uszczelnieniu wtórnym w stronę studni monitoringowej, skąd może być zawracany do zbiorników magazynowych, aż do chwili wykonania naprawy perforacji/uszkodzenia. W zależności od oferowanych rozwiązań geosiatki mogą dodatkowo być geowłókninami filtracyjnymi przygrzanymi do nich z jeden lub dwóch stron.

PRODUKTY POMOCNICZE

Drut spawalniczy i profile wykonane z odpowiedniego tworzywa są to produkty, bez których instalacja geomembran nie mogłaby być prowadzona. Technologia wykonania poszycia z geomembran wymaga zaślepienia/naprawy miejsc, w których wyprowadzane są zgrzewarki używane do zgrzewania poszczególnych arkuszy oraz miejsc uszkodzeń mogących wystąpić w transporcie i/lub instalacji. Proces spawania jest procesem ekstrudacji i w zależności od rodzaju materiału zgrzewanego stosuje się drut HDPE lub LLDPE lub ich granulaty. Mocowanie geomembran do struktur betonowych może być wykonane wieloma technikami, ale najpewniejszym jest wykorzystanie specjalnego profilu wprowadzanego do betonu w trakcie prac szalowania lub wylewania betonu. Tak osadzony w betonie profil zapewnia, że geomembrana będzie przylegała w 100% do konstrukcji betonowej.